تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره مصطفی اسماعیل

سوره: حمد و بقره

آیه: (تمام سوره) – (1-5)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)