تلاوت

آیه 26-33 سوره نازعات استاد محمود شحات

سوره : نازعات

آیه : 26-33

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 112 times, 1 visits today)