تلاوت

آیه 26-33 سوره نازعات استاد محمود شحات

سوره : نازعات

آیه : 26-33

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 4 times, 1 visits today)