تلاوت

آیه 26-33 سوره نازعات استاد محمود شحات

سوره : نازعات

آیه : 26-33

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 56 times, 1 visits today)