تلاوت

آیه 1-9 سوره شمس استاد محمود شحات

سوره : شمس

آیه: 1-9

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 32 times, 1 visits today)