تلاوت

آیه 1-9 سوره شمس استاد محمود شحات

سوره : شمس

آیه: 1-9

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)