تلاوت

آیه 65 سوره یوسف استاد محمود شحات

سوره: یوسف

آیه: 65

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 74 times, 1 visits today)