تلاوت

آیه 65 سوره یوسف استاد محمود شحات

سوره: یوسف

آیه: 65

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 7 times, 1 visits today)