تلاوت

مقام نهاوند استاد محمود شحات

سوره : یوسف

آیه : 30

استاد : محمود شحات

مقام : نهاوند

آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
(Visited 28 times, 1 visits today)