تلاوت

مقام نهاوند استاد محمود شحات

سوره : یوسف

آیه : 30

استاد : محمود شحات

مقام : نهاوند

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 1,044 times, 3 visits today)