تلاوت

مقام نهاوند استاد محمود شحات

سوره : یوسف

آیه : 30

استاد : محمود شحات

مقام : نهاوند

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
(Visited 610 times, 2 visits today)