تلاوت

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد

سوره : تکویر

آیه: 1-8

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 602 times, 1 visits today)