تلاوت

آیه 109-113 سوره آل عمران استاد سعید مسلم

سوره : آل عمران

آیه: 109-113

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 535 times, 1 visits today)