تلاوت

آیه 41-44 سوره هود استاد سعید مسلم

سوره : هود

آیه: 41-44

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 438 times, 1 visits today)