تلاوت

آیه 11-21 سوره مریم استاد ضعبان صیاد

سوره : مریم

آیه: 11-21

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 94 times, 1 visits today)