تلاوت

آیه 22-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ذاریات

آیه: 22-25

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 38 times, 1 visits today)