تلاوت

آیات ابتدایی سوره علق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : علق

آیه: 1-5

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 22 times, 1 visits today)