تلاوت

آیه 193-194 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 193-194

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 54 times, 1 visits today)