تلاوت

مقام رست * چهارگاه استاد منشاوی آیه 1-14 سوره فجر

سوره : فجر

آیه : 1-14

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 1,562 times, 1 visits today)