تلاوت

آیات ابتدایی سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: طارق

آیه: 1-4

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 57 times, 1 visits today)