تلاوت

آیه 25-26 سوره یوسف شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 25-26

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 35 times, 1 visits today)