تلاوت

آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: طارق

آیه: 15-17

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 16 times, 1 visits today)