تلاوت

آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: طارق

آیه: 15-17

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(حجاز * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 140 times, 1 visits today)