تلاوت

آیه 3-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ذاریات

آیه: 3-6

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 73 times, 1 visits today)