تلاوت

آیه 252 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه : 252

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : نهاوند

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
(Visited 40 times, 1 visits today)