تلاوت

آیات ابتدایی سوره حاقه حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 27 times, 1 visits today)