تلاوت

آیه 24 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل

سوره : اسراء

آیه: 24

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 72 times, 1 visits today)