تلاوت

آیه 37-45 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ق

آیه: 35-47

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و حجاز * ترکیب صبا و عجم * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 6 times, 1 visits today)