تلاوت

آیه 37-45 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ق

آیه: 35-47

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و حجاز * ترکیب صبا و عجم * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 1,466 times, 4 visits today)