تلاوت

آیه 14-15 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 14-15

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: نهاوند

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 227 times, 1 visits today)