تلاوت

آیه 42-44 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 42-44

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 53 times, 1 visits today)