تلاوت

آیه 74-75 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: فرقان

آیه: 74-75

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 133 times, 1 visits today)