تلاوت

آیه 74-76 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره : فرقان

آیه: 74-76

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 551 times, 1 visits today)