تلاوت

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمود شحات

سوره : زمر

آیه: 73-74

استاد : محمود شحات

مقام : رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)