تلاوت

آیه 1-12 سوره تحریم استاد متولی عبدالعال

سوره : تحریم

آیه: 1-12

استاد : محمد عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 27 times, 1 visits today)