تلاوت

آیه 12 سوره تحریم استاد نعینع

سوره : تحریم

آیه: 12

استاد : احمد نعینع

مقام : مرکب خوانی (بیات * نهاوند)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 103 times, 1 visits today)