تلاوت

آیه 12 سوره تحریم استاد نعینع

سوره : تحریم

آیه: 12

استاد : احمد نعینع

مقام : مرکب خوانی (بیات * نهاوند)

تلاوت سوره ضحی انشراح استاد نعینع
آیه 11 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 8 سوره تحریم استاد نعینع
(Visited 72 times, 1 visits today)