تلاوت

آیه 17-19 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : تحریم

آیه : 17-19

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)