تلاوت

آیه 40-42 سوره احزاب استاد محمود رمضان

سوره : احزاب

آیه: 40-42

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 66 times, 1 visits today)