تلاوت

آیه 40-42 سوره احزاب استاد محمود رمضان

سوره : احزاب

آیه: 40-42

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 50 times, 1 visits today)