تلاوت

آیه 99-101 سوره یونس استاد محمود رمضان

سوره : یونس

آیه: 99-101

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)