تلاوت

آیه 103-104 سوره یونس استاد محمود رمضان

سوره : یونس

آیه: 103-104

استاد : محمود رمضان

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 65 times, 1 visits today)