تلاوت

آیه 1-12 سوره رحمان غلوش

سوره : رحمن

آیه: 1-12

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 83 times, 1 visits today)