تلاوت

آیه 1-12 سوره رحمان غلوش

سوره : رحمن

آیه: 1-12

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 177 times, 1 visits today)