تلاوت

آیه 1-12 سوره رحمان غلوش

سوره : رحمن

آیه: 1-12

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 48 times, 1 visits today)