تلاوت

آیه 105-109 سوره یونس استاد محمود رمضان

سوره : یونس

آیه: 105-109

استاد : محمود رمضان

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 73 times, 1 visits today)