تلاوت

آیه 105-109 سوره یونس استاد محمود رمضان

سوره : یونس

آیه: 105-109

استاد : محمود رمضان

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 137 times, 1 visits today)