تلاوت

آیه 105-109 سوره یونس استاد محمود رمضان

سوره : یونس

آیه: 105-109

استاد : محمود رمضان

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)