تلاوت

آیه 3-4 سوره فاطر استاد محمود رمضان

سوره : فاطر

آیه: 3-4

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 50 times, 1 visits today)