تلاوت

آیه 1-7 سوره قارعه استاد رفعت

سوره : قارعه

آیه: 1-7

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 31 times, 1 visits today)