تلاوت

آیه 11-12 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 11-12

استاد : محمد رفعت

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 71 times, 1 visits today)