تلاوت

آیه 77 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: فرقان

آیه: 77

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)