تلاوت

آیه 77 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: فرقان

آیه: 77

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 30 times, 1 visits today)