تلاوت

آیه 77 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: فرقان

آیه: 77

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 37 times, 1 visits today)