تلاوت

آیه 19 سوره نسا استاد محمد رفعت

سوره : نساء

آیه: 159

استاد : محمد رفعت

مقام : نهاوند

آیه 25-26 سوذه یونس استاد محمد رفعت
تلاوت سوره تکاثر توسط استاد محمد رفعت
آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت
(Visited 15 times, 1 visits today)