تلاوت

آیه 25-30 سوره طه استاد محمد رفعت

سوره : طه

آیه: 25-30

استاد : محمد رفعت

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)