تلاوت

آیه 46-50 سوره کهف استاد محمد رفعت

سوره : کهف

آیه: 46-50

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 93 times, 1 visits today)