تلاوت

آیه 46-50 سوره کهف استاد محمد رفعت

سوره : کهف

آیه: 46-50

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)