تلاوت

تلاوت آیه 27 سوره نازعات استاد حصان

سوره : نازعات

آیه : 27

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * نهاوند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 31 times, 1 visits today)