تلاوت

آیه 70 سوره بقره استاد محمد رفعت

سوره : بقره

آیه: 70

استاد : محمد رفعت

مقام : چهارگاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 54 times, 1 visits today)