تلاوت

آیه 8-10 سوره تحریم استاد شبیب

سوره : تحریم

آیه: 8-10

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)