تلاوت

قطعه شهر رمضان استاد شعیشع

سوره : بقره

آیه: 185-186

استاد : شعیشع

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 140 times, 1 visits today)