تلاوت

مقطع محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : شمس – علق

آیه : 14-15

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 93 times, 1 visits today)