تلاوت

آیه 78 سوره یوسف استاد شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 78

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)