تلاوت

آیه 78 سوره یوسف استاد شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 78

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 78 times, 1 visits today)