تلاوت

آیات ابتدایی سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمن

آیه: 1-4

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 72 times, 1 visits today)