تلاوت

آیات ابتدایی سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمن

آیه: 1-4

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 102 times, 1 visits today)