تلاوت

آیه 22-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 22-24

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی( رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 59 times, 1 visits today)