تلاوت

آیه 7 قصص استاد حامد شاکرنژاد

سوره : قصص

آیه : 7

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 45 times, 1 visits today)